Componentes de una plataforma Big Data

¿Qué es Big Data? //1.www.s81c.com/common/js/dojo/www.js//libs.coremetrics.com/eluminate.js?__t=1416239588455http://tmscdn.coremetrics.com/tms/50200000/head.js?__t=1416239588796http://libs.coremetrics.com/configs/50200000.jshttp://data.cmcore.com/cookie-id.js?fn=cmSetAvidhttp://data.coremetrics.com/at/rules_50200000.jshttp://tmscdn.coremetrics.com/tms/dispatcher-v3.js//dw1.s81c.com/developerworks/js/v17/dw-www.jshttps://libs.coremetrics.com/ddxlibs/yahoo-min.jshttp://tmscdn.coremetrics.com/tms/50200000/cp-v3.js?__t=20141117165309996//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/Dialog.xd.js// // =701))edgy=true;if(artChildren.width>=701)edgy=true;if(dojo.hasClass(artChildren,"ibm-data-table"))edgy=true;if((artChildren.nodeName=="H5")&&(dojo.hasClass(artChildren,"ibm-data-table")))edgy=true;if(!(edgy)){var sBarAB=' '+''+' '+dw_vp+' '+' '+''+dw_cta+' ';dojo.place(sBarAB,artTop,"first");}dojo.forEach(dojo.query("#ibm-content-main a"),function(item,index){var bLink=dojo.attr(item,"href");if(bLink&&(bLink.indexOf("//bluemix.net/")>-1))bLink=bLink.replace("//bluemix.net/","//ace.ng.bluemix.net/");if(bLink&&((bLink.indexOf("//www.bluemix.net")>-1)||(bLink.indexOf("//ace.ng.bluemix.net")>-1)||(bLink.indexOf("//www.ng.bluemix.net")>-1)||(bLink.indexOf("mybluemix.net")>-1)||(bLink.indexOf("//hub.jazz.net")>-1))){bLinkEnd="";bLink=bLink.split("?");if((bLink)&&(bLink.indexOf("/")!=-1))bLinkEnd=bLink.substring(bLink.indexOf("/"));bLink=bLink;if(bLink.indexOf("//hub.jazz.net")>-1){if((bLink.indexOf("//hub.jazz.net/git")>-1)||(bLink.indexOf("//hub.jazz.net/project")>-1)){bLink="https://login.jazz.net/psso/proxy/jazzregister?utm_source="+dw_source+"&utm_medium="+dw_medium+"&utm_content="+dw_content+"&utm_campaign="+dw_campaign+"&redirect_uri="+bLink}else{bLink=bLink+"?utm_source="+dw_source+"&utm_campaign="+dw_campaign+"&utm_content="+dw_content+"&utm_medium="+dw_medium}}else{if(bLink.indexOf("/#/")==-1){if(bLink.substring(bLink.length-7)=="/docs/#"){bLink=bLink.replace("/docs/#","/docs/"+"?cm_mmc="+dw_source+"-_-"+dw_campaign+"-_-"+dw_content+"-_-"+dw_medium+"#")}else{bLink=bLink+"?cm_mmc="+dw_source+"-_-"+dw_campaign+"-_-"+dw_content+"-_-"+dw_medium}}else{bLink=bLink.substring(0,bLink.indexOf("#"))+"?cm_mmc="+dw_source+"-_-"+dw_campaign+"-_-"+dw_content+"-_-"+dw_medium+bLink.substring(bLink.indexOf("#")-1)}}if(bLinkEnd)bLink=bLink+bLinkEnd;dojo.attr(item,"href",bLink);}})}); // ]]>//1.www.s81c.com/common/js/dynamicnav/www/ares-utf8.jshttps://www.ibm.com/gateway/?&cc=ar&lc=es&format=json&ts=1416239590255&sid=103&specialpurpose=SP001&dc_subject=B7D000%2CSWB00&currenturl=%2F%2Fwww.ibm.com%2Fdeveloperworks%2Fssa%2Flocal%2Fim%2Fque-es-big-data%2Findex.html&ctype=CT316&ww=&cb=100%3A__tcb28021%40109%3A__tcb75719%40103%3A__tcb49535%40102%3A__tcb30843%40106%3A__tcb23160//www.ibm.com/common/v17/instantprofile/profiling.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dojo/dnd/move.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dojo/dnd/TimedMoveable.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/_CssStateMixin.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/form/_FormMixin.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/_DialogMixin.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/DialogUnderlay.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/layout/ContentPane.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/nls/es/common.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/TooltipDialog.xd.js//www.ibm.com/common/v17/instantprofile/blackwhite_lists.jsonhttps://libs.coremetrics.com/ddxlibs/json-min.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dojo/dnd/Moveable.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dojo/dnd/Mover.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/layout/_ContentPaneResizeMixin.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dojo/html.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/nls/es/loading.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dojo/dnd/common.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dojo/dnd/autoscroll.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/layout/_LayoutWidget.xd.js Las organizaciones han atacado esta...

¿Qué tipos de datos debo explorar?

¿Qué es Big Data? //1.www.s81c.com/common/js/dojo/www.js//libs.coremetrics.com/eluminate.js?__t=1416239588455http://tmscdn.coremetrics.com/tms/50200000/head.js?__t=1416239588796http://libs.coremetrics.com/configs/50200000.jshttp://data.cmcore.com/cookie-id.js?fn=cmSetAvidhttp://data.coremetrics.com/at/rules_50200000.jshttp://tmscdn.coremetrics.com/tms/dispatcher-v3.js//dw1.s81c.com/developerworks/js/v17/dw-www.jshttps://libs.coremetrics.com/ddxlibs/yahoo-min.jshttp://tmscdn.coremetrics.com/tms/50200000/cp-v3.js?__t=20141117165309996//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/Dialog.xd.js// // =701))edgy=true;if(artChildren.width>=701)edgy=true;if(dojo.hasClass(artChildren,"ibm-data-table"))edgy=true;if((artChildren.nodeName=="H5")&&(dojo.hasClass(artChildren,"ibm-data-table")))edgy=true;if(!(edgy)){var sBarAB=' '+''+' '+dw_vp+' '+' '+''+dw_cta+' ';dojo.place(sBarAB,artTop,"first");}dojo.forEach(dojo.query("#ibm-content-main a"),function(item,index){var bLink=dojo.attr(item,"href");if(bLink&&(bLink.indexOf("//bluemix.net/")>-1))bLink=bLink.replace("//bluemix.net/","//ace.ng.bluemix.net/");if(bLink&&((bLink.indexOf("//www.bluemix.net")>-1)||(bLink.indexOf("//ace.ng.bluemix.net")>-1)||(bLink.indexOf("//www.ng.bluemix.net")>-1)||(bLink.indexOf("mybluemix.net")>-1)||(bLink.indexOf("//hub.jazz.net")>-1))){bLinkEnd="";bLink=bLink.split("?");if((bLink)&&(bLink.indexOf("/")!=-1))bLinkEnd=bLink.substring(bLink.indexOf("/"));bLink=bLink;if(bLink.indexOf("//hub.jazz.net")>-1){if((bLink.indexOf("//hub.jazz.net/git")>-1)||(bLink.indexOf("//hub.jazz.net/project")>-1)){bLink="https://login.jazz.net/psso/proxy/jazzregister?utm_source="+dw_source+"&utm_medium="+dw_medium+"&utm_content="+dw_content+"&utm_campaign="+dw_campaign+"&redirect_uri="+bLink}else{bLink=bLink+"?utm_source="+dw_source+"&utm_campaign="+dw_campaign+"&utm_content="+dw_content+"&utm_medium="+dw_medium}}else{if(bLink.indexOf("/#/")==-1){if(bLink.substring(bLink.length-7)=="/docs/#"){bLink=bLink.replace("/docs/#","/docs/"+"?cm_mmc="+dw_source+"-_-"+dw_campaign+"-_-"+dw_content+"-_-"+dw_medium+"#")}else{bLink=bLink+"?cm_mmc="+dw_source+"-_-"+dw_campaign+"-_-"+dw_content+"-_-"+dw_medium}}else{bLink=bLink.substring(0,bLink.indexOf("#"))+"?cm_mmc="+dw_source+"-_-"+dw_campaign+"-_-"+dw_content+"-_-"+dw_medium+bLink.substring(bLink.indexOf("#")-1)}}if(bLinkEnd)bLink=bLink+bLinkEnd;dojo.attr(item,"href",bLink);}})}); // ]]>//1.www.s81c.com/common/js/dynamicnav/www/ares-utf8.jshttps://www.ibm.com/gateway/?&cc=ar&lc=es&format=json&ts=1416239590255&sid=103&specialpurpose=SP001&dc_subject=B7D000%2CSWB00&currenturl=%2F%2Fwww.ibm.com%2Fdeveloperworks%2Fssa%2Flocal%2Fim%2Fque-es-big-data%2Findex.html&ctype=CT316&ww=&cb=100%3A__tcb28021%40109%3A__tcb75719%40103%3A__tcb49535%40102%3A__tcb30843%40106%3A__tcb23160//www.ibm.com/common/v17/instantprofile/profiling.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dojo/dnd/move.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dojo/dnd/TimedMoveable.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/_CssStateMixin.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/form/_FormMixin.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/_DialogMixin.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/DialogUnderlay.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/layout/ContentPane.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/nls/es/common.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/TooltipDialog.xd.js//www.ibm.com/common/v17/instantprofile/blackwhite_lists.jsonhttps://libs.coremetrics.com/ddxlibs/json-min.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dojo/dnd/Moveable.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dojo/dnd/Mover.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/layout/_ContentPaneResizeMixin.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dojo/html.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/nls/es/loading.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dojo/dnd/common.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dojo/dnd/autoscroll.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/layout/_LayoutWidget.xd.js Muchas organizaciones se enfrentan a...

¿De dónde proviene toda esa información?

¿Qué es Big Data? //1.www.s81c.com/common/js/dojo/www.js//libs.coremetrics.com/eluminate.js?__t=1416239588455http://tmscdn.coremetrics.com/tms/50200000/head.js?__t=1416239588796http://libs.coremetrics.com/configs/50200000.jshttp://data.cmcore.com/cookie-id.js?fn=cmSetAvidhttp://data.coremetrics.com/at/rules_50200000.jshttp://tmscdn.coremetrics.com/tms/dispatcher-v3.js//dw1.s81c.com/developerworks/js/v17/dw-www.jshttps://libs.coremetrics.com/ddxlibs/yahoo-min.jshttp://tmscdn.coremetrics.com/tms/50200000/cp-v3.js?__t=20141117165309996//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/Dialog.xd.js// // =701))edgy=true;if(artChildren.width>=701)edgy=true;if(dojo.hasClass(artChildren,"ibm-data-table"))edgy=true;if((artChildren.nodeName=="H5")&&(dojo.hasClass(artChildren,"ibm-data-table")))edgy=true;if(!(edgy)){var sBarAB=' '+''+' '+dw_vp+' '+' '+''+dw_cta+' ';dojo.place(sBarAB,artTop,"first");}dojo.forEach(dojo.query("#ibm-content-main a"),function(item,index){var bLink=dojo.attr(item,"href");if(bLink&&(bLink.indexOf("//bluemix.net/")>-1))bLink=bLink.replace("//bluemix.net/","//ace.ng.bluemix.net/");if(bLink&&((bLink.indexOf("//www.bluemix.net")>-1)||(bLink.indexOf("//ace.ng.bluemix.net")>-1)||(bLink.indexOf("//www.ng.bluemix.net")>-1)||(bLink.indexOf("mybluemix.net")>-1)||(bLink.indexOf("//hub.jazz.net")>-1))){bLinkEnd="";bLink=bLink.split("?");if((bLink)&&(bLink.indexOf("/")!=-1))bLinkEnd=bLink.substring(bLink.indexOf("/"));bLink=bLink;if(bLink.indexOf("//hub.jazz.net")>-1){if((bLink.indexOf("//hub.jazz.net/git")>-1)||(bLink.indexOf("//hub.jazz.net/project")>-1)){bLink="https://login.jazz.net/psso/proxy/jazzregister?utm_source="+dw_source+"&utm_medium="+dw_medium+"&utm_content="+dw_content+"&utm_campaign="+dw_campaign+"&redirect_uri="+bLink}else{bLink=bLink+"?utm_source="+dw_source+"&utm_campaign="+dw_campaign+"&utm_content="+dw_content+"&utm_medium="+dw_medium}}else{if(bLink.indexOf("/#/")==-1){if(bLink.substring(bLink.length-7)=="/docs/#"){bLink=bLink.replace("/docs/#","/docs/"+"?cm_mmc="+dw_source+"-_-"+dw_campaign+"-_-"+dw_content+"-_-"+dw_medium+"#")}else{bLink=bLink+"?cm_mmc="+dw_source+"-_-"+dw_campaign+"-_-"+dw_content+"-_-"+dw_medium}}else{bLink=bLink.substring(0,bLink.indexOf("#"))+"?cm_mmc="+dw_source+"-_-"+dw_campaign+"-_-"+dw_content+"-_-"+dw_medium+bLink.substring(bLink.indexOf("#")-1)}}if(bLinkEnd)bLink=bLink+bLinkEnd;dojo.attr(item,"href",bLink);}})}); // ]]>//1.www.s81c.com/common/js/dynamicnav/www/ares-utf8.jshttps://www.ibm.com/gateway/?&cc=ar&lc=es&format=json&ts=1416239590255&sid=103&specialpurpose=SP001&dc_subject=B7D000%2CSWB00&currenturl=%2F%2Fwww.ibm.com%2Fdeveloperworks%2Fssa%2Flocal%2Fim%2Fque-es-big-data%2Findex.html&ctype=CT316&ww=&cb=100%3A__tcb28021%40109%3A__tcb75719%40103%3A__tcb49535%40102%3A__tcb30843%40106%3A__tcb23160//www.ibm.com/common/v17/instantprofile/profiling.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dojo/dnd/move.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dojo/dnd/TimedMoveable.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/_CssStateMixin.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/form/_FormMixin.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/_DialogMixin.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/DialogUnderlay.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/layout/ContentPane.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/nls/es/common.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/TooltipDialog.xd.js//www.ibm.com/common/v17/instantprofile/blackwhite_lists.jsonhttps://libs.coremetrics.com/ddxlibs/json-min.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dojo/dnd/Moveable.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dojo/dnd/Mover.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/layout/_ContentPaneResizeMixin.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dojo/html.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/nls/es/loading.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dojo/dnd/common.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dojo/dnd/autoscroll.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/layout/_LayoutWidget.xd.js Los seres humanos estamos creando...

¿Qué es Big Data?

¿Qué es Big Data? //1.www.s81c.com/common/js/dojo/www.js//libs.coremetrics.com/eluminate.js?__t=1416239588455http://tmscdn.coremetrics.com/tms/50200000/head.js?__t=1416239588796http://libs.coremetrics.com/configs/50200000.jshttp://data.cmcore.com/cookie-id.js?fn=cmSetAvidhttp://data.coremetrics.com/at/rules_50200000.jshttp://tmscdn.coremetrics.com/tms/dispatcher-v3.js//dw1.s81c.com/developerworks/js/v17/dw-www.jshttps://libs.coremetrics.com/ddxlibs/yahoo-min.jshttp://tmscdn.coremetrics.com/tms/50200000/cp-v3.js?__t=20141117165309996//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/Dialog.xd.js// // =701))edgy=true;if(artChildren.width>=701)edgy=true;if(dojo.hasClass(artChildren,"ibm-data-table"))edgy=true;if((artChildren.nodeName=="H5")&&(dojo.hasClass(artChildren,"ibm-data-table")))edgy=true;if(!(edgy)){var sBarAB=' '+''+' '+dw_vp+' '+' '+''+dw_cta+' ';dojo.place(sBarAB,artTop,"first");}dojo.forEach(dojo.query("#ibm-content-main a"),function(item,index){var bLink=dojo.attr(item,"href");if(bLink&&(bLink.indexOf("//bluemix.net/")>-1))bLink=bLink.replace("//bluemix.net/","//ace.ng.bluemix.net/");if(bLink&&((bLink.indexOf("//www.bluemix.net")>-1)||(bLink.indexOf("//ace.ng.bluemix.net")>-1)||(bLink.indexOf("//www.ng.bluemix.net")>-1)||(bLink.indexOf("mybluemix.net")>-1)||(bLink.indexOf("//hub.jazz.net")>-1))){bLinkEnd="";bLink=bLink.split("?");if((bLink)&&(bLink.indexOf("/")!=-1))bLinkEnd=bLink.substring(bLink.indexOf("/"));bLink=bLink;if(bLink.indexOf("//hub.jazz.net")>-1){if((bLink.indexOf("//hub.jazz.net/git")>-1)||(bLink.indexOf("//hub.jazz.net/project")>-1)){bLink="https://login.jazz.net/psso/proxy/jazzregister?utm_source="+dw_source+"&utm_medium="+dw_medium+"&utm_content="+dw_content+"&utm_campaign="+dw_campaign+"&redirect_uri="+bLink}else{bLink=bLink+"?utm_source="+dw_source+"&utm_campaign="+dw_campaign+"&utm_content="+dw_content+"&utm_medium="+dw_medium}}else{if(bLink.indexOf("/#/")==-1){if(bLink.substring(bLink.length-7)=="/docs/#"){bLink=bLink.replace("/docs/#","/docs/"+"?cm_mmc="+dw_source+"-_-"+dw_campaign+"-_-"+dw_content+"-_-"+dw_medium+"#")}else{bLink=bLink+"?cm_mmc="+dw_source+"-_-"+dw_campaign+"-_-"+dw_content+"-_-"+dw_medium}}else{bLink=bLink.substring(0,bLink.indexOf("#"))+"?cm_mmc="+dw_source+"-_-"+dw_campaign+"-_-"+dw_content+"-_-"+dw_medium+bLink.substring(bLink.indexOf("#")-1)}}if(bLinkEnd)bLink=bLink+bLinkEnd;dojo.attr(item,"href",bLink);}})}); // ]]>//1.www.s81c.com/common/js/dynamicnav/www/ares-utf8.jshttps://www.ibm.com/gateway/?&cc=ar&lc=es&format=json&ts=1416239590255&sid=103&specialpurpose=SP001&dc_subject=B7D000%2CSWB00&currenturl=%2F%2Fwww.ibm.com%2Fdeveloperworks%2Fssa%2Flocal%2Fim%2Fque-es-big-data%2Findex.html&ctype=CT316&ww=&cb=100%3A__tcb28021%40109%3A__tcb75719%40103%3A__tcb49535%40102%3A__tcb30843%40106%3A__tcb23160//www.ibm.com/common/v17/instantprofile/profiling.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dojo/dnd/move.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dojo/dnd/TimedMoveable.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/_CssStateMixin.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/form/_FormMixin.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/_DialogMixin.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/DialogUnderlay.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/layout/ContentPane.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/nls/es/common.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/TooltipDialog.xd.js//www.ibm.com/common/v17/instantprofile/blackwhite_lists.jsonhttps://libs.coremetrics.com/ddxlibs/json-min.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dojo/dnd/Moveable.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dojo/dnd/Mover.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/layout/_ContentPaneResizeMixin.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dojo/html.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/nls/es/loading.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dojo/dnd/common.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dojo/dnd/autoscroll.xd.js//1.www.s81c.com/common/js/dojo/1.6/dijit/layout/_LayoutWidget.xd.js El primer cuestionamiento que posiblemente...

Últimas entradas

Cómo puede ayudar el Big Data en la toma de decisiones

El futuro (y el presente) pasan por la inteligencia artificial y el big data. Sectores tan diversos como la automoción, la industria, el comercio o...

El Big Data la clave para la creación de valor en todos los...

Hace tiempo que se dice que los datos son el nuevo petróleo, la materia prima vital que alimenta la economía mundial. De hecho, en la...

El ‘Big data’ e inteligencia tras el fraude eléctrico

El fraude eléctrico es un conjunto de delitos que perjudica a los consumidores. Estos experimentan cortes de suministro o tienen que reclamar abultadas facturas...